Banklån

Om du är i behov av ett inflöde av kontanter så är banklån ett bra alternativ. Ansökningstiden är i regel kort. Men innan du tar steget och ansöker om ett banklån, så ska du alltid vara noga med att kontrollera så att du uppfyller de allmänna villkoren.

Försvårande omständigheter

Först och främst ska du uppfylla bankens ålderskrav. Du får inte teckna ett banklån om du är under 18 år. Vidare kan det vara så att banken även har en övre åldersgräns för sina låntagare. När det gäller vissa typer av banklån kan banken också kräva att du har en årsinkomst som överskrider ett uppsatt minimibelopp.

För att godkänd låntagare av banken är det alltid en fördel om du är mantalsskriven i Sverige, samt har fast bostad i landet. Förutom samtliga ovan givna kriterier så bör du inte ha några betalningsanmärkningar.

Återbetalning

I samband med att man tecknar ett banklån så bestäms också hur snabbt summan ska betalas tillbaka till banken. Det kan exempelvis vara mellan 2 till 12 år. Självklart är du som låntagare angelägen om att bli kvitt din skuld så snabbt som möjligt. Viktigt är dock att vara medveten om att en för snabb återbetalningstakt kan ge förödande konsekvenser för din privatekonomi.

Med amortering menas avbetalning på skuld. I regel så innebär det att man delar upp skulden i flera olika betalningstillfällen, som utfaller med ett visst intervall. Amorteringar kan göras på två olika sätt: rak amortering och annuitet.

Om du väljer rak amortering så innebär det att beloppet som amorteras är lika stort vid varje betalningstillfället. Det innebär att utgiften sjunker i relation till antalet avbetalningar, eftersom kapitalskulden och räntan minskar.

Om du väljer annuitetslån så betalar du en lika stort summa, för ränta och amortering, vid varje betalningstillfället. Den del av betalningen som utgörs av ränta minskar med tiden, och istället ökar den del som du amorterar.

Vid annuitetslån minskar inte din skuld linjärt. Eftersom delen du amorterar ökar över tiden, blir räntekostnaderna för hela lånets löptid lite högre jämfört med rak amortering. Skillnaden är dock, i synnerhet inte vid korta löptider.

Räkna på kostnaderna

Om du undrar hur mycket ett lån av en viss storlek, med en viss ränta och återbetalningstid, kommer att påverka din hushållsekonomi så kan det vara en god ide att försöka provspara den aktuella summan över några månader.

Banklån, 10.0 out of 10 based on 1 rating