Internetlån

Under den senaste tiden har det blivit allt vanligare med Internetlån. Den stora fördelen med att låna pengar över Internet är att det är enkelt och går snabbt. Du slipper att ta hänsyn till bankernas öppettider. Det tar endast några minuter att fylla i en låneansökan. Om din ansökan beviljas efter handläggningen så kommer pengarna att finnas på ditt konto inom kort.

Allmänna villkor

Innan du fyller i en låneansökan så ska du alltid vara noggrann med att läsa igenom de allmänna villkor som finns uppställda hos långivaren. För att kunna skaffa sig ett Internetlån krävs det att du är minst 18 år fyllda. Långivare kan även kräva att låntagaren har en årsinkomst som överskrider ett visst minimibelopp.

Kreditprövning

När du ansöker om lån görs en kreditprövning. I en kreditprövning analyseras din betalningsförmåga och kreditrisken som banken tar. För att en kreditprövning ska gå så snabbt som möjligt krävs det att du fyller i alla uppgifter så noga som möjligt. I samband med en kreditprövning görs en kreditupplysning där din bland annat din senaste taxerade inkomst kontrolleras, samt huruvida du har några obetalda skulder.

Återbetalning

Lånebeloppen för Internetlån kan variera stort. Det kan vara alltifrån 10 000 kr upp till 350 000 kronor. Villkoren skiljer sig också åt beroende på hur mycket som du vill låna. Innan du tecknar ett lån, med en viss ränta och återbetalningstid, så ska du alltid vara noga med att räkna på ifall du kommer att ha råd att betala tillbaka lånet. Tänk också på att oförutsedda utgifter kan tillkomma.

Att teckna lån utan säkerhet, så kallade blancolån, har blivit allt vanligare. När du tecknar ett blancolån så bör du vara förberedd på att få betala en något högre ränta. Anledningen till detta är att långivaren täcker upp för den ökade risk denne tar.