Låna Pengar

De allra flesta svenskar måste någon gång under sitt liv låna pengar. Det kan vara för att finansiera ett husköp, en bil eller en utlandssemester. Det finns lån som tecknas utan säkerhet, men då i regel med en något högre ränta.

Allmänna villkor

För att kunna låna pengar av en bank i Sverige så krävs det att du är myndig, det vill säga har fyllt 18 år. Vissa banker har också en övre åldersgräns för sina låntagare. Förutom detta bör du ha din bostad i Sverige, samt vara mantalsskriven i landet.

Betalningsskydd

När du tecknar ett lån av en större summa så kan det vara god ide att skaffa sig ett betalningsskydd. Det är en försäkring, som är frivillig, vilken täcker de månadskostnader som du har för lånet i det fall att du skulle bli heltidssjukskriven eller ofrivilligt arbetslös. Vid dödsfall så löser betalningsskyddet hela den återstående skulden.

Återbetalning

Den summa som du betalar för ditt lån är uppdelad i två olika delar, amortering och räntekostnader. Om det handlar om stora lån så är det vanligt att man delar man gör flera olika delbetalningar.

Man skiljer mellan två typer av amorteringar: rak amortering och annuitet. Väljer du rak amortering så är den del som du amorterar lika stor vid varje betalningstillfälle. Utgiften minskar i akt med att kapitalskulden, och därmed även räntan, minskar.

Om du väljer annuitet så betalar du lika mycket för amorteringen och ränta vid varje betalningstillfället. I takt med att räntedelen minskar ju fler betalningar du gör, så ökar amorteringsdelen.

Att undvika ekonomiskt trångmål

Ett lån har en på förhand bestämd återbetalningstid. Det kan vara alltifrån ett par över till en bra bit över 10 år. I samband med tecknandes av lånet är man naturligtvis angelägen om att göra sig skuldfri så snabbt som möjligt.

Man ska dock vara medveten om att en för snabb återbetalningstakt kan göra att man hamnar i en negativ spiral, där man tvingas ta nya lån för att kunna täcka upp för de gamla. För att vara säker på att hushållet klarar belastningen av ett banklån av en viss storlek så kan det vara en god ide att provspara i några månader..

Låna Pengar, 10.0 out of 10 based on 1 rating