Privatlån

Det finns en rad olika tillfällen i livet då man kan bli tvungen att teckna ett privatlån. Det kan exempelvis vara för att finansiera bostadsköp, bilköp eller en semesterresa. Privatlån delas in i flera olika underkategorier och lånevillkoren dem emellan skiljer sig fundamentalt åt.

Om privatlån

När det gäller stora privatlån så är det vanligt att banken kräver att du har en årsinkomst som ligger ett över ett uppsatt minimibelopp. Banken kan kräva att du har en fast anställning.

Återbetalning

Vid återbetalning av privatlån skiljer man mellan annuitet och rak amortering. Med annuiet menas att du betalar en lika stor summa vid varje betalningstillfälle. Väljer du rak amortering så amorterar du en lika stor summa vid varje tillfälle, vilket gör att utgiften minskar successivt.

Betalningsskydd

I samband med att du tecknar ett större privatlån så kan det vara bra att skaffa ett betalningsskydd. Det är en försäkring som träder in och tar hand om lånets månadskostnad i de fall då du skulle bli ofrivilligt arbetslös eller heltidssjukskriven.

Allmänna villkor

För att kunna teckna ett privatlån måste du uppfylla vissa grundläggande villkor. Du måste vara minst 18 år fyllda för att kunna teckna ett privatlån. När det gäller vissa typer av privatlån så kan det även finnas övre åldergränser. Vidare bör du ha din bostad i Sverige, samt vara mantalsskriven i landet.

Väljer du att teckna ett lån utan säkerhet, ett så kallat blancolån, så får du i regel betala en något högre ränta. Anledningen till detta är att banken måste täcka upp för din ökade risken som de tar.

Privatlån, 10.0 out of 10 based on 1 rating